Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[234]
název regulované jednotky
Phytopatologists
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Professional phytosanitary activities conducted by legal or natural person under delegation. Activities are given by Act No. 326/2004 Coll.: Monitoring and survey of harmful organisms of plants including associated diagnostic information for decision-making in the field of integrated pest monitoring the effectiveness of genetically modified organisms used in crop protection, pest resistance rating of plant and products of genetically modified organisms, evaluation and testing of professional equipment for the application of plant protection products and the monitoring of adverse side effects of the environmental components.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 326/2004 Coll. in reading of further prescription, §81, §82, §84
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
University education 1) Mgr. of phytopatology 2) doctor of phytopatology 3) The holder of a scientific degree in plant health or plant protection 4) Graduate of Lifelong higher education phytosanitary universities with accredited programs in agriculture or science intended for graduates of other accredited programs
požadovaná praxe
it depends on revolting activities or enterprise
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no