Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[232]
název regulované jednotky
Verification of results of survey activities
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Verification of the results of surveying activities means assessing whether the results of surveying activities (trade in the Ministry of Industry and Trade) and the accuracy of their appurtenances comply with the regulations. This activity is more difficult than the task of surveying activities, and so the verifier must have a university degree Surveying direction at least master's degree program, satisfactory experience in surveying activities (at least 5 years) and proven expertise to the test of professional competence.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre
Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
fax: +420 284 041 204
telefon: +420 284 041 261
regulující právní předpis včetně konkrétního §
ACT No. 200/1994 Coll., on Surveying (Art. 12 and following)
odvolací orgán
Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre
požadované vzdělání
University education, land survey specialization, master´ s degree at least
požadovaná praxe
Generally: 5-year practice performed in the CR in those land survey activities, which the certification for verification of results of land survey activities is applied for (certification for verification).Citizen of any EU member state, holder of certification similar to the one for verification of results of land survey activities (further “citizen of EU”): 3-year practice performed in the CR in those land survey activities, which the certification for verification (or successful passing the comparative test of professional qualification) is applied for.
bezúhonnost
Yes
zdravotní způsobilost
No
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
No
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
No
finanční způsobilost
No
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
No
další požadavky
Generally: test of professional qualification. Citizen of EU: aptitude test (or 3-year practice performed in the CR in those land survey activities, which the certification for verification is applied for).