Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[232]
název regulované jednotky
Ověřování výsledků zeměměřických činností
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Ověřováním výsledků zeměměřických činností se rozumí posuzování, zda výsledky zeměměřických činností (živnost v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu) svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům. Tato činnost je náročnější než samotný výkon zeměměřických činností, a proto ověřovatel musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu, dostatečnou praxi v zeměměřických činnostech (nejméně 5 let) a odborné znalosti ověřené zkouškou odborné způsobilosti.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
fax: +420 284 041 204
telefon: +420 284 041 261
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 12 a násl. zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Český úřad zeměměřický a katastrální
požadované vzdělání
Vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu
požadovaná praxe
Obecně: 5 let odborné praxe vykonané v ČR v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (dále jen \"úřední oprávnění\"). Občan členského státu EU, který je držitelem oprávnění obdobného úřednímu oprávnění (dále jen \"občan EU\"): 3 roky odborné praxe vykonané v ČR v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění (nebo úspěšné složení srovnávací zkoušky odborné způsobilosti).
bezúhonnost
Ano
zdravotní způsobilost
Ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Ne
finanční způsobilost
Ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Ne
další požadavky
Obecně: zkouška odborné způsobilosti. Občan EU: srovnávací zkouška odborné způsobilosti (nebo 3 roky odborné praxe vykonané v ČR v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění).