Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[231]
název regulované jednotky
Provádění pokusů na zvířatech, péče o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Osoba je oprávněna manipulovat s pokusnými zvířaty, pečovat o ně a usmrcovat je a to v zařízení uživatele pokusných zvířat, kterému k této činnosti bylo uděleno oprávnění, tato osoba může provádět zákroky vymezené pokusem zvířat. Tuto činnost mohou provádět pouze osdoby které získali osvědčení o odborné způsobilosti.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 15 odst.4 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, §15 odst.4
§ 12 a § 13 vyhlášky č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat.
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
osvědčení o odborné způsobilosti