Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[230]
název regulované jednotky
Dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo určitých proteinových krmiv nebo zrnin nebo olejnin získaných prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahujících geneticky modifikované organizmy
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Předmětem činnosti je výroba krmiv s použitím geneticky modifikovaných organizmů při dodržení platných předpisů z důvodu potřeby zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí a předcházení rizikům, která by mohla ohrozit bezpečnost krmiv.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 6 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech
§ 18, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 451/2000 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
SŠ ukončená maturitní zkouškou
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne