Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[229]
název regulované jednotky
Production of feedstuffs using supplementary substances or premixes and the processing of certain protein feedstuffs
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The activity is the manufacture of feed in compliance with applicable regulations from the need to ensure a high level of human health, animal health and the environment and preventing hazards that could endanger the safety of feed.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act no. 91/1996 Sb. in reading of further prescriptions, Art. 6 Notice no. 356/2008 Sb., Art. 25 Nr. c)
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
secondary education (agricultural or veterinary or grocery direction) finished with the leaving exam
požadovaná praxe
at least 2 years
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no