Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[229]
název regulované jednotky
Výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Předmětem činnosti je výroba krmiv při dodržení platných předpisů vyplývá z potřeby zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí a předcházení rizikům, která by mohla ohrozit bezpečnost krmiv.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Zákon 91/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 6 Vyhláška č. 356/2008 Sb., ve znění pozdějčích předpisů, § 25, písm. c)
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou zemědělského, veterinárního, potravinářského směru
požadovaná praxe
minimálně 2 roky
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
způsobilost k právním úkonům, osvědčení