Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[228]
název regulované jednotky
Provozování jiné veterinární asanační činnosti
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Shromažďování (sběr), přeprava (svoz), neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů, dezinfekce, deratizace, dezinsekce, popřípadě i dezodorizace, odchyt toulavých a opuštěných zvířat a jejich umísťování do karantény nebo izolace.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno - Řečkovice
fax: +420 549 256 407
telefon: +420 541 562 198
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 59 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Soud (žaloba dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní)
požadované vzdělání
1) VŠ v délce min. 5 let denního studia, 2) VŠ bakalářského programu v oblasti veterinární lékařství a hygiena, 3) ÚSO nebo VOŠ obor veterinární lékařství nebo odpovídá druhu a rozsahu činnosti, 4) VŠ v oblasti lékařství, chemie nebo biologie, 5) specializovaná odborná průprava k výkonu některých odborných veterinárních činností
požadovaná praxe
není vyžadována
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne