Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[227]
název regulované jednotky
Veterinary technician
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Performance of certain acts of veterinary expert on the decisions of the Regional Veterinary Administration and under the supervision of a veterinarian
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Chamber of Veterinary Surgeons of Czech Republic
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno - Řečkovice
fax: +420 549 256 407
telefon: +420 541 562 198
odvolací orgán
Court of justice (action according to Act No. 150/2002 Coll.)
požadované vzdělání
leavers of vocational secondary or higher schools who have acquired their qualifications in the veterinary field or corresponding to the kind and extend of activity
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
A certificate issued by the Criminal Records
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no