Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[227]
název regulované jednotky
Veterinární technik
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Výkon některých odborných veterinárních úkonů na základě rozhodnutí příslušné Krajské veterinární správy a pod dohledem veterinárního lékaře.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno - Řečkovice
fax: +420 549 256 407
telefon: +420 541 562 198
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 59 a § 64 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Soud (žaloba dle zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní)
požadované vzdělání
ÚSO nebo VOŠ obor veterinární lékařství nebo odpovídá druhu a rozsahu činnosti
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
požaduje se její potvrzení výpisem z Rejstříku trestů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne