Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[223]
název regulované jednotky
Inspections of organic food producers and persons placing organic products or organic foods into circulation
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
activities in accordance with Act No. 242/2000 Coll. on organic agriculture, where each person employed in organic farming (organic farmer, organic food producers, etc.) are subject to special control system of organic farming, where self-monitoring in the premises of the Ministry authorized inspector performs monitoring organization. The person conducting the inspection is to verify organic food sold bearing a valid certificate, check the storage conditions prior to the sale of organic food, checking records bought and sold organic food, organic food sales controlled conditions, including whether organic food is labeled in accordance with current legislation.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act no. 242/2000 Coll, Art. No 29
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
1) specialized secondary eduacation (agriculture and forestry management or grocery) 2) university education corresponding course
požadovaná praxe
1) specialized secondary eduacation 5 years 2) university education 1 year
bezúhonnost
we require statement from index punishment
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
21 years, driving licence cluster B, working experience at control organization for ecological agriculture