Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[222]
název regulované jednotky
Inspections of organic enterpreneurs and persons classified in the transition period
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
This is an activity in accordance with Act No. 242/2000 Coll. On organic agriculture, where each person employed in organic farming (organic farmer, organic food producers, etc.) are subject to special control system of organic farming, which owns the premises in the control exercised Ministry inspector authorized inspection organization. The person conducting the inspection verifying that the use of plant protection products, fertilizers, and other ingredients in agriculture, also controls the conditions of feeding farm animals, monitors compliance with the conditions for animal housing, conditions of veterinary care, animal identification. Furthermore, keeping records of checks for organic farming, storage and labeling of organic products.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act no. 242/2000 Coll, Art. No 29
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
1) specialized secondary eduacation v oboru agriculture and forestry management or veterinary 2) university education corresponding course
požadovaná praxe
1) specialized secondary eduacation 5 years 2) university education 1 year
bezúhonnost
we request statement from index punishment
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
21 years, driving licence cluster B, working experience at control organization for ecological agriculture