Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[220]
název regulované jednotky
Management of seeds and seedlings of forest wood species
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The supplier is a person whose profession is the marketing of forest reproductive material (seed material, parts of plants or planting material) into circulation or importation. Reproductive material is accounted for by the applicable legislation (Directive Rady1999/105/ES, Act No. 149/2003 Coll.) At all stages of production separately, containing all information relating the origin of this material. The Contractor is also obliged to inform the trade in reproductive material the Official Body in the CR. When importing material from third countries, the importer must comply with EU legislation. Summary records of reproductive material that either put into circulation, or the possession. Contractor shall submit annually a person authorized by the Ministry of Agriculture.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act no. 149/2003 Sb. in reading of further prescriptions, Art. 21
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
1)specialized secondary eduacation forestry direction 2) university education forestry focused 3) higher education in BC study program, a course in forestry 4) higher education in Mgr study program, study the field of forest engineering
požadovaná praxe
1) 5 years 2) 5 years 3) 5years 4) 3 years
bezúhonnost
We require to verify the integrity of an extract from the Criminal Register in a manner allowing remote access.
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
Ministry of Agriculture licence , 18 years or older, competence to law recipe