Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[210]
název regulované jednotky
Clinical psychologist
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Non-medical healthcare professional who performs activities within preventive, diagnostic, treatment, emergency, rehabilitation and dispensary care in the field of clinical psychology performed without doctor’s indication and assessment and inspection activities.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 22
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
1) Specialised qualifications of a clinical psychologist shall be obtained by completing specialised education in the duration of 5 years and finished by an in-specialisation examination. Marking the expertise of a psychologist in health care with a specialized competence is a clinical psychologist. 2) The professional and specialized competence for pursuing the profession of clinical psychologist shall be obtained by completing at least a five-year one-branch study of an accredited master's program in psychology and specialized education in the field of clinical psychology, provided that the study in an accredited master's degree program was commenced no later than the school year 2008/2009.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no