Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[210]
název regulované jednotky
Klinický psycholog
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Za výkon povolání klinického psychologa se považují činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, neodkladné, rehabilitační a dispenzární péče v oboru klinická psychologie prováděné bez indikace lékaře a činnost posudková a revizní.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 22 zákona č. 96/2004 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo zdravotnictví
požadované vzdělání
(1) Specializovaná způsobilost psychologa ve zdravotnictví se získává úspěšným dokončením specializačního vzdělávání v trvání 5 let atestační zkouškou. Označení odbornosti psychologa ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí je klinický psycholog. (2) Odborná a specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa se získává absolvováním nejméně pětiletého jednooborového studia akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie a specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie, pokud bylo studium v akreditovaném magisterském studijním oboru zahájeno nejpozději ve školním roce 2008/2009.
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne