Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[208]
název regulované jednotky
Driver of urgent care and medical transport, Driver of a medical transport service
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Non-amedical worker who performs activities urgent care and medical transport, when under the professional supervision shall participate in urgent care; non-amedical worker who operates the activities in the medical transport. The performance of the occupation of medical transport service driver is considered to be an activity under professional supervision during the provision of medical transport services.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 40 and 35
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
Professional qualifications for professional vehicle driver emergency medical services is obtained by completing an accredited qualification course in the field of vehicle driver emergency medical services, vehicle driver or ambulance driver ambulance. Professional qualifications for professional drivers of transport of the sick and wounded is obtained by completing an accredited qualification course in the field of driver of vehicle transport of sick and wounded. Professional competence to practice the occupation of medical transport service driver is obtained by completing a) an accredited qualification course in the field of medical transport service driver, or b) an accredited qualification course in the field of driver of vehicles for the transport of the sick and injured. Professional competence to practice the profession of medical transport service driver is also obtained by a medical worker who has acquired professional competence to practice the profession of a) driver of a medical rescue vehicle according to Section 35, or b) a medical rescuer under Section 18.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no