Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[208]
název regulované jednotky
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, Řidič zdravotnické dopravní služby
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Za výkon povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby se považuje činnost v rámci přednemocniční neodkladné péče, zdravotnické dopravní služby a přepravy pacientů neodkladné péče, kdy se pod odborným dohledem podílí na poskytování zdravotní péče na úseku neodkladné péče. Za výkon povolání řidiče zdravotnické dopravní služby se považuje činnost pod odborným dohledem při poskytování zdravotnické dopravní služby.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 35 zákona č. 96/2004 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo zdravotnictví
požadované vzdělání
Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby se získává absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci nebo řidič vozidla rychlé lékařské pomoci. Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby se získává absolvováním a) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru řidič zdravotnické dopravní služby, nebo b) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání a) řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby podle § 35, nebo b) zdravotnického záchranáře podle § 18.
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne