Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[200]
název regulované jednotky
Dental Assistant
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
non-medical healthcare professional who performs activities within the treatment and diagnostic care in the field of dentistry under the professional supervision of a dentist and also the educational activities in the field of dental prevention under the professional supervision of a dentist and a dental hygienist
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 39
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
Professional qualifications for pursuing the profession of dental assistant shall be acquired by completing a) an accredited qualification course in the field of dental assistant, or b) a two-year study with a final examination at a secondary medical school, vocational medical school or medical educational establishment in the field of dental assistant.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no