Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[20]
název regulované jednotky
Pyrotechnik
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Fyzická osoba způsobilá k ničení a zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 35 zákona č. 61/1988 Sb.
§ 4 vyhlášky č. 327/1992 Sb.
odvolací orgán
Český báňský úřad - rozkladová komise
požadované vzdělání
základní, kurs
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
záleží pouze na něm
další požadavky
ne