Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[196]
název regulované jednotky
Dental Hygienist
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Non-medical healthcare professional who performs educational activities within the dental prevention. Based on doctor's indications provides preventive care in the area of dental hygiene and under the supervision of a dentist assists in the provision of preventive, diagnostic and therapeutic care in the field of dentistry.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 17
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
Professional qualifications for pursuing the profession of dental hygienist is acquired through the completion of a) accredited medical Bachelor’s studies in a field for the preparation of dental hygienists, or b) at least three years of study in a field for certified dental hygienists at post-secondary medical schools, or c) a field of study for the preparation of general nurses and post-secondary specialised study of dental care, if the first year of study of the post-secondary specialised study was commenced at the latest in 2004.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no