Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[187]
název regulované jednotky
Dental Technician
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The profession of dental technician is considered to be medical and preventive care activity in which, on the basis of the indication and design of the dentist, he/she produces, modifies and corrects all types of dental products, including dental prostheses and orthodontic aids.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art.16
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
Professional qualifications for pursuing the profession of dental technician shall be acquired by completing a) at least a three-year study in the field of the certified dental technician at higher paramedical colleges, or b) a secondary medical school in the field of the dental technician or the dental technician for persons having hearing defects if the first year of study is started at the latest in the school year 2004/2005.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no