Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[183]
název regulované jednotky
Pharmaceutical assistant
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
non-medical healthcare professional who performs activities within the pharmaceutical care when carrying out specialist tasks related to the preparation, distribution, checking and storing and of medicines and sanitary products and devices
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 19
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
Professional qualifications for pursuing the profession of pharmacy laboratory technician shall be acquired by completing a) at least a three-year study in the field of the certified pharmacy laboratory technician at higher paramedical colleges, or b) a secondary medical school in the field of the pharmacy laboratory technician if the first year of study is started at the latest in the school year 2004/2005
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no