Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[175]
název regulované jednotky
Dietitian
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Non-medical healthcare professional who performs activities within the preventive care in the field of clinical diet and specific nursing care concerning the satisfaction of nutritional needs shall be considered as pursuing the profession of dietitian. In addition, a dietitian shall, in cooperation with a doctor, participate in treatment and diagnostic care in the field of clinical diet.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 15
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
Professional qualifications for pursuing the profession of dietitian shall be acquired by completing a) an accredited health bachelor’s study for the preparation of dietitians, b) a three-year study in the field of the certified dietary nurse at higher paramedical colleges if the first year study is started at the latest in the school year 2004/2005, c) at least a three-year study in the field of certified dietitian at higher paramedical colleges, or d) a secondary medical school in the field of dietary nurse if the first year of study is started at the latest in the school year 2004/2005.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no