Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[173]
název regulované jednotky
Midwife
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The provision of health care in midwifery shall be considered as pursuing the profession of midwife, i.e. the midwife shall provide necessary supervision, care and advice to women during pregnancy, delivery and post-natal period if the course is physiological, carry out physiological delivery and provide care to the new-born; this health care shall also include nursing care of women within the field of gynaecology. In addition, the midwife, in cooperation with a physician, participates in preventive, curative, diagnostic, rehabilitative, palliative, urgent or dispensary care.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 6
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
Professional qualifications for pursuing the profession of midwife shall be obtained by completing a) at least a three-year accredited health bachelor’s study for the preparation of midwives, b) a three-year study in the field of certified midwife at higher paramedical colleges if the first year of the study is started at the latest in the school year 2003/2004, c) a secondary medical school in the field of gynaecologic nurse or midwife if the first year of the study was started at the latest in the school year 1996/1997.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
The practical instruction of midwives in the field indicated in letter a) must be performed at an accredited facility.