Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[168]
název regulované jednotky
pharmacist-specialist
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Completion of specialized education (and the diploma of specialization in the relevant field) is a prerequisite for the pharmacist to take independent action in leading pharmacies and particularly challenging in the preparation of pharmaceutical dosage forms.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 95/2004 Coll., Art. 11
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
The specialised qualifications of pharmacists shall be obtained a)by successfully completing the specialised education with the in-specialisation examination on the basis of which the pharmacist shall be awarded a diploma of a specialisation in a particular speciality by the Ministry, or b)by completing an additional professional practice according to the study programme in an accredited facility that shall issue a certification of its completion. The specialities of the specialised education and the minimum duration of specialised education of pharmacists are laid down in the Annex to Act no.95/2004 Coll.
požadovaná praxe
yes
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
yes
další požadavky
no