Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[168]
název regulované jednotky
Farmaceut, specialista
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Absolvování specializačního vzdělání (a získání diplomu o specializaci v příslušném oboru) je pro farmaceuta podmínkou pro samostatný výkon činnosti při vedení lékárny a při přípravě zvlášť náročných lékových forem.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 11 zákona č. 95/2004 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo zdravotnictví
požadované vzdělání
Specializovaná způsobilost farmaceuta se získává a) úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejímž základě je farmaceutovi vydán ministerstvem diplom o specializaci v přílsušném specializačním oboru (farmaceutická technologie, klinická farmacie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví, nemocniční lékárenství, radiofarmaka, veřejné lékárenství) nebo b) absolvováním doplňující odborné praxe podle vzdělávacího programu v akreditovaném zařízení, které vydá osvědčení o jejím ukončení.
požadovaná praxe
délka a obsah praxe v rámci specializačního vzdělávání nebo v rámci doplňující odborné praxe je stanovena ve vzdělávacích programech
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ano
další požadavky
ne