Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[167]
název regulované jednotky
pharmacist
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
After graduation of at least 5-year full-time study programme in an accredited master's degree programme of pharmacy may perform activities in preparation, control and dispensing of medicines and provision of information about them under the supervision of a pharmacist with specialized qualifications.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 95/2004 Coll., Art. 10
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
The professional qualifications for pursuing the profession of pharmacist shall be obtained by completing at least a five-year full-time course in an accredited health care master's study programme of a)pharmacy, comprising theoretical and practical parts, of which at least 6 months of in-service training shall be carried out in a pharmacy, or b)pharmacy, as long as it is started at the latest in the academic year 2003/2004.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
yes
další požadavky
no