Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[166]
název regulované jednotky
dental practitioner-specialist
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 95/2004 Coll., Art. 8
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
The specialised qualifications of dental practitioners shall be obtained by successfully completing the specialised education with the in-specialisation examination on the basis of which the dental practitioner shall be awarded by the Ministry a diploma of specialised qualifications in the particular specialisation. The specialities of the specialised education and the minimum duration of specialised education of dental practitioners are down in the Annex to Act no. 95/2004 Coll.
požadovaná praxe
yes
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
yes
další požadavky
no