Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[165]
název regulované jednotky
dental practitioner
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 95/2004 Coll., Art. 7
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
The professional qualifications for pursuing the profession of dental practitioner shall be obtained upon completion of at least a five-year full-time course, containing both theoretical and practical part, of the accredited master\\\'s study programme of a)dentistry, b)stomatology as long as it is started at the latest in the academic year 2003/2004.
požadovaná praxe
yes
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
yes
další požadavky
no