Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[165]
název regulované jednotky
Zubní lékař
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Výkonem povolání zubního lékaře s odbornou způsobilostí je preventivní, diagnostická, léčebná, posudková a dispenzární péče a vzdělávací, výzkumná, vývojová a revizní činnost v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 7 zákona č. 95/2004 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo zdravotnictví
požadované vzdělání
Odborná způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře se získává absolvováním nejméně pětiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu a) zubní lékařství, b) stomatologie, pokud byl zahájen nejpozději v akademickém roce 2003/2004.
požadovaná praxe
Podmínkou prosamostatný výkon povolání zubního lékaře je a) absolvování magisterského studijního programu podle odstavce 1 písm. a). je získání odborné způsobilosti.
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ano
další požadavky
ne