Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[164]
název regulované jednotky
doctor-specialist
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
After the successful termination of the specialized education (diploma of specialized competence in the relevant field), the physician may perform the medical profession alone without professional supervision.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 95/2004 Coll., Art. 5
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
The specialised qualifications of doctors shall be obtained by successfully completing the specialised education with the in-specialisation examination (Articles 19 through 21) on the basis of which the doctor shall be awarded a diploma of specialised qualifications in a particular speciality by the Ministry. The specialities and the minimum duration of the specialised education of doctors are laid down in the Annex to this Act.
požadovaná praxe
yes
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
yes
další požadavky
no