Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[163]
název regulované jednotky
doctor
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
After graduation of a minimum of 6year full-time study in an accredited medical masterstudy programme in general medicine physician can practice the profession under the professional supervision of a physician with specialized qualifications.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 95/2004 Coll., Art. 4
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
(1) The professional qualifications for pursuing the profession of doctor shall be obtained by completing at least a six-year full-time course, incorporating both theoretical and practical part, of the accredited health care master's study programme of general medicine.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
yes
další požadavky
no