Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[163]
název regulované jednotky
Lékař
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Po absolvování nejméně 6ti letého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství může vykonávat povolání lékaře pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 4 zákona č. 95/2004 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo zdravotnictví
požadované vzdělání
Absolvování nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství.
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ano
další požadavky
ne