Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[16]
název regulované jednotky
blasting technical manager
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
natural person who manages and is responsible for work associated with the use of explosives for blasting large-scale works
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Czech Mining Authority
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 61/1988 Coll. - Art. 36 Decree No. 72/1988 Coll.- Art. 41
odvolací orgán
Czech Mining Authority - special commission
požadované vzdělání
secondary vocational school or vocational school
požadovaná praxe
as a shotfirer and 6 months in addition
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
test from the knowledge of legal regulations