Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[16]
název regulované jednotky
Technický vedoucí odstřelů
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Fyzická osoba, která řídí a odpovídá za práce spojené s použitím výbušnin k trhacím pracím velkého rozsahu.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 36 zákona č. 61/1988 Sb.
§ 41 odst. 2 písm.a) vyhlášky č. 72/1988 Sb.
odvolací orgán
Český báňský úřad
požadované vzdělání
SO nebo ÚSO
požadovaná praxe
praxe střelmistra + 6 měsíců
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
rozdílová zkouška ze znalosti právních předpisů