Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[12]
název regulované jednotky
Pracovník pro řízení montáže, provozu a elektroúdržby zařízení dolech
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Fyzická osoba odpovědná za řízení montáže, provoz a údržbu zařízení jednotlivých druhů elektrických zařízení.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 241 vyhlášky č. 22/1989 Sb.
§ 90 vyhlášky č. 26/1989 Sb.
§ 9 vyhlášky č. 75/2002 Sb.
odvolací orgán
Český báňský úřad - rozkladová komise
požadované vzdělání
VŠ,SŠ
požadovaná praxe
3 roky, resp. 5
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne