Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[112]
název regulované jednotky
examination commissioner for exams for achieving the competence for holding and carrying weapons
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Based on the Act No. 119/2002 Coll. Weapons issued to the applicant for firearm license group A to E, evidence of professional competence. The applicant shall demonstrate commissioner arms against their proficiency test.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of the Interior
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34
fax:
telefon: +420 974 811 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 119/2002 Coll., Art. 30
odvolací orgán
Minister of Interior
požadované vzdělání
secondary school or secondary vocational school
požadovaná praxe
no / requierement: age (acquirement 30 years), shooting licence, no carry business in field of arms and ammunition
bezúhonnost
yes, but as a condition of issuing a shooting licence
zdravotní způsobilost
yes, but as a condition of issuing a shooting licence
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
realibity required, but as a condition of issuing a shooting licence
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
age 30, licence to carry arms, not carry business in arms and munition