Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[112]
název regulované jednotky
Zkušební komisař pro zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Na základě zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, vydává žadateli o zbrojní průkaz skupiny A až E doklad o odborné způsobilosti. Žadatel před zbrojním komisařem prokazuje svoji odbornou způsobilost zkouškou.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34
fax:
telefon: +420 974 811 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 30 zákona č. 119/2002 Sb., (zákon o zbraních)
odvolací orgán
ministr vnitra
požadované vzdělání
úplné střední nebo úplné střední odborné
požadovaná praxe
není stanovena /požadavek: věk (dosažení 30ti let), zbrojní průkaz (bez ohledu na skupinu) a nepodnikat v oboru zbraní a střeliva/,
bezúhonnost
vyžadována, ale jako podmínka pro vydání zbrojního průkazu
zdravotní způsobilost
vyžadována, ale jako podmínka pro vydání zbrojního průkazu
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
není vyžadováno, vzhledem k podmínce nepodnikání,
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
tzv. spolehlivost (žádný správně právní postih) vyžadována, ale jako podmínka pro vydání zbrojního průkazu
finanční způsobilost
není vyžadována
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
není vyžadováno
další požadavky
věk (dosažení 30ti let), zbrojní průkaz (bez ohledu na skupinu) a nepodnikat v oboru zbraní a střeliva/,