Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[111]
název regulované jednotky
Professional firefighter
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
preventing and fighting fires, reducing the consequences of natural disasters and other emergencies, including enhancing unit’s capacity for action . The service is divided into organizational and operational management.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of the Interior
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34
fax:
telefon: +420 974 811 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 72 133/1985 Coll., § 33-35, § 37 a § 40 247/2001 Coll., 352/2003 Coll.
odvolací orgán
Minister of Interior
požadované vzdělání
secondary
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
Passing a basic prof.training and obtaining prof. qualifications for excercise of profession