Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[111]
název regulované jednotky
Profesionální hasič
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
činnost směřující k předcházení požárů a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby se člení na organizační a operační řízení.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34
fax:
telefon: +420 974 811 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 72 zákona č. 133/1985 Sb., § 32-35, § 37 a § 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., nařízení vlády č. 352/2003 Sb.
odvolací orgán
ministr vnitra
požadované vzdělání
střední
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
absolvování základní odborné přípravy, získání odborné způsobilosti pro výkon funkce