Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[1]
název regulované jednotky
Advocate
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The provision of legal services shall be understood as representing clients in proceedings before courts and other bodies, acting as a defence lawyer in criminal cases, giving legal advice, preparing documents, legal analyses and other forms of legal aid where these are provided on a permanent basis and for a fee.
směrnice EU
98/5/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Czech Bar Association
Česká advokátní komora
Národní 16, 110 00 Praha 1
fax: +420 224932989
telefon: +420 221729011
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 85/96 Coll., on the Legal Profession, Art. No. 5c
odvolací orgán
wardship - Court of Justice (action according to § 80 letter b) Act No. 99/1963 Coll.)
požadované vzdělání
higher education
požadovaná praxe
yes - Act No. 85/1996 Coll., Art. No. 5c
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
yes
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
yes
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
yes
další požadavky
aptitude test