Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
16.04.2019
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
KIMAS GmbH
adresa sídla vysílající instituce
Queckhain 10d, 04703 Leisnig, Německo
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Mirko Kissing
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Německo
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne
 
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne