Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
02.05.2022
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
Pyroconsulta, s.r.o.
adresa sídla vysílající instituce
Romanova 42, 851 02 Bratislava
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Milan Dornič
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Slovensko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne
 
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne