Formuláře
ŽÁDOST o uznání odborné kvalifikace
Zde si můžete stáhnout formulář žádosti o uznání odborné kvalifikace.
 
Ohlášení podle článku 7(1) směrnice 2005/36/ES - dočasné poskytování služeb
Zde si můžete stáhnout formulář pro ohlášení.